Share:


Aircond Services Kajang

Aircond Installation
1hp RM250
1.5hp RM270
2hp  RM280
2.5 hp RM290
3hp RM390
Free 10 , Extra ft
1/1.5hp  RM18-RM20
2/2.5hp RM22-RM25

Aircond Chemical Service
1/1.5hp RM150
2/2.5hp RM210

Aircond Cassette Chemical SV
2/2.5hp RM250
3/3.5hp RM300
4/5hp RM360


Aircond Cassette Installation
2/2.5hp RM350
3/3.5hp RM480
4hp       RM680
5hp       RM780
Free 10ft

 Inquiry - Aircond Services Kajang